Uziemienie ochronne

Autor: InfoEL
Kategoria: Ochrona

Ochrona dodatkowa – uziemienie ochronne.
Uziemienie ochronne jest to celowo wykonane połączenie metalowych części urządzenia chronionego z przewodem zakopanym w ziemi, zwanym uziomem.
Może być stosowane do wszystkich sieci i napięć.
Podstawowym zadaniem uziemienia ochronnego jest obniżenie wartości napięcia Czytaj dalej…

Ochrona od porażeń

Autor: InfoEL
Kategoria: Ochrona

Ochrona podstawowa i dodatkowa od porażeń.
Ochrona od porażeń może być zorganizowana poprzez: ochronę podstawową, ochronę dodatkową, ochronę obostrzoną.
1.Ochrona podstawowa uniemożliwia przypadkowe zetknięcie się człowieka z częściami obwodu elektrycznego będącymi pod napięciem w normalnych warunkach roboczych.
polega ona na;
-izolowaniu przewodów przez które płynie prąd elektryczny
-stosowaniu osłon i ogrodzeń
-umieszczaniu części będących pod napięciem poza zasięgiem człowieka

2.Ochrona dodatkowa zabezpiecza człowieka przed porażeniem w przypadku pojawienia się napięcia na częściach urządzeń niestanowiących obwodu elektrycznego. Czytaj dalej…

Ochrona przeciwporażeniowa

Autor: InfoEL
Kategoria: Ochrona

Podstawowe pojęcia z ochrony przeciwporażeniowej.

1.Napięcie dotykowe – to napięcie między dwoma punktami nie należącymi do obwodu elektrycznego, z którymi mogą się zetknąć jednocześnie ręce lub ręka i noga człowieka.

12.Napięcie rażeniowe (krokowe lub dotykowe) jest to spadek napięcia na drodze przepływu prądu elektrycznego przez organizm ludzki.

 

Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki

Autor: InfoEL
Kategoria: Ochrona

Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki.

Stwierdzono doświadczalnie, że działanie prądu stałego na organizm ludzki jest mniej niebezpieczne od prądu przemiennego o takim samym natężeniu.

Stwierdzono również, że przy przepływie prądu przemiennego przez ciało człowieka najbardziej niebezpieczny jest prąd o częstotliwości 50-60 Hz.

Najbardziej narażone są na działanie prądu elektrycznego układ krwionośny i oddechowy.

Prąd działa również niekorzystnie na układ nerwowy: Czytaj dalej…

Żarówka

Autor: InfoEL
Komentowanie nie jest możliwe
Kategoria: Elektryka

Żarówka elektryczna została stworzona

Napięcie elektryczne

Autor: InfoEL
Komentowanie nie jest możliwe
Kategoria: Elektryka

Prąd elektryczny

Autor: InfoEL
Komentowanie nie jest możliwe
Kategoria: Elektryka

Prąd elektryczny jest to

Informator elektryczno-elektroniczny

Autor: InfoEL
Komentowanie nie jest możliwe
Kategoria: Elektronika

Na naszej stronie znajdzie się sporo informacji związanych z elektrycznością.
Elektronika oraz elektryka to nasza pasja.