DDGS – rodzaje suszonego wywaru gorzelnianego i bezpośrednie korzyści dla Twojej hodowli!

Hodowcy i producenci pasz dla zwierząt z powodzeniem wykorzystują odpady przetwórstwa zbożowego. Podczas produkcji etanolu lub biopaliw stosuje się:

  • pszenicę
  • jęczmień
  • żyto
  • pszenżyto

Powstałe odpady wyróżniają się wysoką zawartością białka, które jest niezwykle pożądanie w hodowli krów wysoko mlecznych, zwłaszcza, że jest to białko, które wolno fermentuje w żwaczu, nie powodując tym samym groźnej i dosyć powszechnej choroby żwaczy – kwasicy. Jeśli szukasz sposobu na podniesienie wydajności swojej hodowli, chcesz ekonomicznie i bezpiecznie skarmiać zwierzęta, przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, jakie zalety dla Twojej hodowli przyniesie stosowanie DDGS, czyli suszony wywar gorzelniany!

Wartości odżywcze – co oprócz białka zawiera DDGS?

Łatwo strawione białko powoduje, że pH żwacza jest utrzymane na najlepszym poziomie. Skutkuje to lepszym samopoczuciem zwierząt oraz obniżeniem zawartości mocznika w mleku, a także większą mlecznością. Tłuszcz zawarty w suszonym wywarze gorzelnianym poprawia też zawartość tłuszczową mleka, a nieduża ilość ligniny sprawia, że pokarm jest łatwo trawiony także w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego. Pasza ta jest traktowana jako surowiec energetyczno-białkowy, dlatego jej udział w nowoczesnej hodowli jest jednym z niezbędnych elementów zapewniających wysoką efektywność przy jednoczesnym utrzymaniu doskonałej i pożądanej przez kupujących, jakości mleka i produktów mlecznych.
Pamiętaj: Suszony wywar gorzelniany musi być podawany z innymi paszami, a udział suszu nie może przekraczać 20% dawki suchej masy. Nie wolno dopuszczać do sytuacji nadmiernego spożycia suszonego wywaru gorzelnianego, ponieważ przynosi to odwrotne efekty i zamiast zwiększonej mleczności, mamy zahamowanie wydajności krów. Nadmierne spożycie prowadzi też do problemów gastrycznych zwierząt i groźnych dla ich życia biegunek.

Jak wyglądają poszczególne produkty DDGS – niewielkie różnice

W zależności od:

  • rodzaju zboża
  • warunków uprawy (warunki pogodowe, takie jak susza czy duża wilgotność, a także stosowanie środków ochrony roślin)
  • procesów technologicznych wykorzystywanych podczas produkcji etanolu lub biopaliw

Poszczególne produkty odpadowe w postaci suszonego wywaru gorzelnianego mogą się między sobą różnić. Wywar suszony z kukurydzy będzie miał kolor intensywnie żółty, zaś wywar z pszenicy lub żyta będzie nieco ciemniejszy. Różnice występują też w związku z zawartością białka, ale warto tutaj zaznaczyć, że nie są to znaczące różnice, ponieważ oscylują one w granicach 3% różnicy między poszczególnymi produktami paszowymi. Surowiec ten, bez względu na pochodzenie zboża stanowi dobrą i niedrogą paszę białkową, którą wykorzystując do skarmiania krów mlecznych, można znacząco poprawić wyniki hodowli. Pasza ta oprócz przystępnej ceny jest również łatwa w magazynowaniu i przechowywaniu (około 18 miesięcy od zakupu). Ma ona najczęściej postać wiórków. Kupisz ją luzem, ale też w dużych opakowaniach sprzedawanych na tony.

You may also like...